Brief persoonsgegevens

Beste ouders/verzorgers van de Zuidwesthoek/Wereldwijzer, In de bijlage vinden jullie een brief van onze bestuurder dhr. Ad Vis. De brief gaat over het gebruik van persoonsgegevens bij een onderzoek om ons onderwijs te verbeteren. Lees deze brief a.u.b. goed door en mail mij (s.dekker@alberoscholen.nl) voor a.s. vrijdag wanneer jullie geen toestemming geven voor het gebruik van de gevraagde gegevens. Alvast bedankt! Groet, Sandra Dekker