Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het jeugdfonds is er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Je kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan, in overleg met de ouders, door een intermediair. Juf Sandra is intermediair. Zij kan een aanvraag doen. 

 

Meer weten? Kijk alvast eens op https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ of neem contact op met juf Sandra (s.dekker@alberoscholen.nl).