Nieuwsflits 5 juli 2018

NIEUWSFLITS 05 juli 2018

 

AFSCHEID GROEP 8 EN JUFFENDAG

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde feestdag voor alle kinderen van De Zuidwesthoek. Het weer heeft uitstekend meegewerkt en de kinderen hebben zich geweldig vermaakt met het ochtendprogramma in de groep en de waterspelen ‘s middags op het plein.
De leerlingen van groep 8 en hun ouders waren ‘s avonds nog op school voor een feestelijke bijeenkomst die afgesloten werd met een disco. Wij wensen deze leerlingen een heel fijne tijd op het voortgezet onderwijs.

 

 

FORMATIE

 

De laatste puzzelstukjes met betrekking tot de formatie vallen op hun plaats. We hebben PABO-studenten toegewezen gekregen die ook zullen gaan meedraaien in diverse groepen en onze vacature voor een onderwijsassistente is ingevuld.

Wij mogen een voor velen bekende figuur opnieuw welkom heten in ons team: Mattie Anthonisse zal vijf ochtenden in de week ondersteunende werkzaamheden komen verrichten op onze school. In eerste instantie zal zij gekoppeld worden aan groep 4, maar zij zal zeker ook met kinderen van andere groepen aan het werk gaan. Van harte welkom, Mattie!

 

OPBRENGST PAASMARKT

 

De paasmarkt, waar zoveel ouders en kinderen hun bijdrage aan hebben geleverd, heeft ook nog eens een behoorlijke som geld opgebracht. Het leeuwendeel zou besteed worden aan een goed doel. Met enthousiasme kunnen wij  vertellen dat wij een cheque van € 500,- hebben om te overhandigen aan de kinderafdeling van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis. Na de vakantie zal deze officieel worden overhandigd. Van het overige geld hebben we voor de school een mooie muziekinstallatie kunnen aanschaffen. Deze is al in gebruik genomen op de juffendag en het eindfeest van groep 8. 1000 x dank aan iedereen die bijgedragen heeft!

 

 ONDERWIJSVOORZIENING VOOR HOOGBEGAAFDE KINDEREN

 

Namens het bestuur van Alberoscholen, neem ik de volgende brief op.

 

Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),


We willen u graag informeren over een traject rondom hoogbegaafdheid waar u wellicht al
e.e.a. over hebt gehoord.
Het Sprankel Ontwikkelteam (SOT) heeft zich het afgelopen jaar ingezet om
voorbereidingen te treffen voor het realiseren van een voorziening voor hoogbegaafde
kinderen.
Vorig jaar november was er een bijeenkomst gericht op deze groep kinderen en vervolgens
zijn we in december met ouders en betrokkenen in gesprek gegaan. Het SOT heeft hierna
een aantal al bestaande voorzieningen bezocht en bevraagd. Deze bevindingen hebben
ertoe geleid dat we na een zorgvuldige overweging tot de overtuiging zijn gekomen dat een
HB voltijd voorziening de beste keuze is voor deze kinderen. Hoogbegaafd ben je niet 1 of 2
dagen in de week, dat ben je namelijk elke dag.
De voorziening die we willen gaan opzetten, wordt onderdeel van een reguliere school
binnen Albero, zodat we veel mogelijkheden kunnen creëren tot vanzelfsprekende en
ongedwongen interacties voor het sluiten van vriendschappen en het samen leren.
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met scholen die ruimte hebben voor een
HB-voorziening. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een sollicitatieprofiel voor
leerkrachten met affiniteit voor én kennis over hoogbegaafdheid.
Op deze manier kunnen we na de zomervakantie alle voorbereidingen treffen voor het
opstarten van de twee klassen om het onderwijs concreet invulling te gaan geven.
Het streven is om bij voldoende aanmeldingen in januari 2019 te starten.
Tot zover de informatie! Mocht u als ouder interesse hebben en meer informatie willen,
vragen hebben en/ of opmerkingen, dan kunt u altijd een reactie sturen naar:
a.vis AT alberoscholen DOT nl


Vriendelijke groet,


Het Bovenschoolse Sprankel Ontwikkelteam van Albero;
Ad, Jan, Wim, Marjolein, Hilde, Ann Marie, Sjoerd, Annemiek en Carla.

 

 

SCHAKEN

Ook volgend jaar worden er weer schaaklessen verzorgd op elke vrijdagmiddag voor kinderen die ook deelnemen aan de Plusklas. Omdat schaken een sport is die voor alle kinderen leuk kan zijn, start ‘meester’ Joris Verburg met  schaakworkshops in de groepen 4 tot en met 7 / 8, zodat alle kinderen kennis kunnen maken met de schaaksport. Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een flyer van de schaakvereniging, waar ook jonge kinderen al welkom zijn.

 

MAD SCIENCE

Voor kinderen met belangstelling voor proefjes en techniek, komt er ook volgend schooljaar weer de techniekcursus van Mad Science. Mad Science zal op school worden geïntroduceerd voor alle kinderen tijdens twee Vuur en IJs shows op dinsdag 2 oktober. Shows waar je warm voor loopt, of die je supercool vindt.... Na de shows wordt een flyer uitgereikt aan de kinderen vanaf groep 3. Als u belangstelling heeft, kunt u uw kind aanmelden voor de techniekcursus ‘’t Ruimtelab’. Die zal gegeven worden op onze school, maar na schooltijd, namelijk vanaf 15.30 op de volgende maandagen:

  • 22-10
  • 29-10
  • 05-11
  • 12-11
  • 19-11
  • 26-11

Er zijn wel kosten verbonden aan deze cursus.

 

 

Belangrijke data :

 

vrijdag 6 juli

laatste schooldag: iedereen uit om 12.00

maandag 20 augustus

start nieuwe schooljaar

woensdag 12 september

mogelijk stakingsacties

donderdag 4 oktober

school eerder uit i.v.m. teamscholing

 

Schoolvakanties schooljaar 2018 – 2019

 

Herfstvakantie

13-10-18 t/m 21-10-18

Kerstvakantie

22-12-18 t/m 06-01-19

Voorjaarsvakantie

02-03-19 t/m 10-03-19

Meivakantie

19-04-19 t/m 05-05-19

Hemelvaart

30-05-19 t/m 02-06-19

Pinksteren

08-06-19 t/m 10-06-19

Zomervakantie

06-07-19 t/m 18-08-19 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne, ontspannen vakantie! En we treffen iedereen graag weer gezond en wel aan op maandag 20 augustus!

 

 

Hartelijke groet, namens team Zuidwesthoek, Martha Hendriks