Nieuwsflits augustus 2018

Wat was het een fantastisch warme en lange zomervakantie! We hopen dat jullie er net zo van hebben genoten als het team van De Zuidwesthoek. De afgelopen dagen zijn de kinderen weer gewend aan het ritme van naar school zijn. Het is mooi om te zien dat de kinderen weer graag naar De Zuidwesthoek komen. Dat geldt overigens ook voor het team! Bij de start van het schooljaar willen we jullie alvast een aantal zaken vertellen. Vandaar deze goedgevulde Nieuwsflits.

 

NIEUWE DIRECTEUR

Om te beginnen wil ik mijzelf voorstellen: ik ben Sandra Dekker en sinds 1 augustus ben ik directeur* van De Zuidwesthoek. Ik heb heel veel zin in het werken op deze mooie, ruime school met dit enthousiaste team en jullie fantastische kinderen. Lang geleden deed ik de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (PABO). Daarna werkte ik als leerkracht in de bovenbouw op een reguliere basisschool en als leerkracht in diverse groepen in het Speciaal Onderwijs. Na 15 jaar lesgeven ben ik overgestapt en werd ik directeur van een basisschool. Dat doe ik inmiddels 8 jaar met veel plezier. Momenteel ben ik nog twee dagen in de week op mijn school in Hulst (SBO De Brug). Zodra daar een nieuwe directeur is gevonden, zal ik vier dagen per week op de Zuidwesthoek zijn. In de komende weken zal ik vast kennismaken met de meesten van jullie. Ik vind het belangrijk om regelmatig contact met ouders/verzorgers te hebben. Ik nodig jullie dan ook uit om binnen te lopen in mijn kantoor, als er iets is of “zomaar”. Ik probeer zelf ook ouders zoveel mogelijk aan te spreken in de komende weken om kennis te maken. * Directeur: Dinsdag liep ik in de gang bij de kleutergroepen en één van de kinderen vroeg mij wie ik was. Ik vertelde dat ik juf Sandra was en dat ik de nieuwe directeur van de school ben. Het meisje keek me ongelovig aan en vroeg: “Directeur????”. Ik dacht (ik werk momenteel nog op een SBO-school, misschien dat het daardoor kwam) dat ik een te moeilijk woord had gebruikt en verduidelijkte:”Ik ben de nieuwe baas van de school”. Waarop het meisje zei:”Ja, maar jij bent toch een vrouw?”. Oftewel: vergissing, ik ben niet de directeur, maar de directrice van de school!

 

GVO/HVO

Als het goed is, kregen de ouders van de kinderen in groep 3 t/m 8 deze week een brief (op papier) over de keuze voor godsdienstlessen of lessen humanistische vorming. Aan de brief zat een invulstrookje waarop jullie konden kiezen tussen GVO, HVO of geen van beiden. Mochten jullie het strookje nog niet hebben ingeleverd bij de leerkracht, willen jullie dat dan maandag doen? Alvast bedankt!

 

INFORMATIEVOND

Een officiële uitnodiging volgt nog, maar het is handig om maandagavond 3 september in de agenda vrij te houden. We hebben die avond een informatieavond voor alle ouders. De leerkrachten vertellen die avond wat er dit jaar in de klas geleerd wordt, hoe het reilt en zeilt in de groep en wat jullie (en de kinderen) allemaal kunnen verwachten. Van 19.00 - 20.00 uur voor de groepen 1 t/m 4, van 20.15 - 21.15 uur voor de groepen 5 t/m 8. Van harte welkom!

 

WOENSDAGOCHTEND = KIJKOCHTEND

Ook dit jaar is de woensdagochtend een kijkochtend in alle groepen. Jullie kunnen op die dag voor schooltijd in de groep van jullie zoon of dochter kijken wat hij/zij gemaakt heeft, waar hij/zij zit enz. Als u de juf over andere zaken wilt spreken, is het fijn als u daarvoor een afspraak met haar maakt. Zij kan dan ook echt de tijd voor u nemen.

 

AFMELDEN KLEUTERS

Wij merkten in de laatste schoolweken van het afgelopen jaar dat ouders van leerlingen van groep 1 soms hun kinderen niet afmeldden bij de leerkracht als zij een (deel van een) dag verhinderd waren. Wij begrijpen dat, omdat de kinderen pas leerplichtig zijn vanaf hun vijfde verjaardag. Toch willen wij u met klem vragen leerlingen altijd af te melden, ook als ze slechts een middagje niet komen. Zo weten wij dat onze leerlingen gewoon veilig thuis zijn. Uiteraard geldt dat voor alle kinderen in alle groepen.

 

OPBRENGST PAASMARKT

De paasmarkt, waar zoveel ouders en kinderen hun bijdrage aan hebben geleverd, heeft ook nog eens een behoorlijke som geld opgebracht. Het leeuwendeel zou besteed worden aan een goed doel. Met enthousiasme kunnen wij vertellen dat wij een cheque van € 500,-​ hebben om te overhandigen aan de kinderafdeling van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis.​ Deze wordt komende dinsdag officieel overhandigd. Van het overige geld hebben we voor de school een mooie muziekinstallatie​ kunnen aanschaffen. Deze is al in gebruik genomen op de juffendag en het eindfeest van groep 8. 1000 x dank aan iedereen die bijgedragen heeft!

 

ONDERWIJSVOORZIENING VOOR HOOGBEGAAFDE KINDEREN

Namens het bestuur van Alberoscholen, neem ik de volgende brief op. Beste ouder(s) en/ of verzorger(s), We willen u graag informeren over een traject rondom hoogbegaafdheid waar u wellicht al e.e.a. over hebt gehoord. Het Sprankel Ontwikkelteam (SOT) heeft zich het afgelopen jaar ingezet om voorbereidingen te treffen voor het realiseren van een voorziening voor hoogbegaafde kinderen. Vorig jaar november was er een bijeenkomst gericht op deze groep kinderen en vervolgens zijn we in december met ouders en betrokkenen in gesprek gegaan. Het SOT heeft hierna een aantal al bestaande voorzieningen bezocht en bevraagd. Deze bevindingen hebben ertoe geleid dat we na een zorgvuldige overweging tot de overtuiging zijn gekomen dat een HB voltijd voorziening de beste keuze is voor deze kinderen. Hoogbegaafd ben je niet 1 of 2 dagen in de week, dat ben je namelijk elke dag. De voorziening die we willen gaan opzetten, wordt onderdeel van een reguliere school binnen Albero, zodat we veel mogelijkheden kunnen creëren tot vanzelfsprekende en ongedwongen interacties voor het sluiten van vriendschappen en het samen leren. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met scholen die ruimte hebben voor een HB-voorziening. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een sollicitatieprofiel voor leerkrachten met affiniteit voor én kennis over hoogbegaafdheid. Op deze manier kunnen we na de zomervakantie alle voorbereidingen treffen voor het opstarten van de twee klassen om het onderwijs concreet invulling te gaan geven. Het streven is om bij voldoende aanmeldingen in januari 2019 te starten. Tot zover de informatie! Mocht u als ouder interesse hebben en meer informatie willen, vragen hebben en/ of opmerkingen, dan kunt u altijd een reactie sturen naar: a.vis@alberoscholen.nl Vriendelijke groet, Het Bovenschoolse Sprankel Ontwikkelteam van Albero; Ad, Jan, Wim, Marjolein, Hilde, Ann Marie, Sjoerd, Annemiek en Carla.

 

GOED NIEUWS

Inmiddels is bekend geworden dat er twee groepen gestart zullen worden: een groep 3 t/m 5 en een groep 6 t/m 8. Ook de locatie is nu bekend: beide groepen zullen worden gekoppeld aan de Beatrixschool en de Zuidwesthoek. Er is al veel belangstelling voor. We houden u op de hoogte.

 

MAD SCIENCE

Voor kinderen met belangstelling voor proefjes en techniek, komt er ook volgend schooljaar weer de techniekcursus van Mad Science. Mad Science zal op school worden geïntroduceerd voor alle kinderen tijdens twee Vuur en IJs shows op dinsdag 2 oktober. Shows waar je warm voor loopt, of die je supercool vindt.... Na de shows wordt een flyer uitgereikt aan de kinderen vanaf groep 3. Als u belangstelling heeft, kunt u uw kind aanmelden voor de techniekcursus ‘’t Ruimtelab’.

Die zal gegeven worden op onze school, maar na schooltijd, namelijk vanaf 15.30 op de volgende maandagen: ● 22-10

● 29-10

● 05-11

● 12-11

● 19-11

● 26-11

 

Er zijn wel kosten verbonden aan deze cursus.

 

De formatie, gymrooster, belangrijke data en de vakantie kunnen op dit moment niet goed worden weergegeven. U kunt hiervoor de PDF versie van de Nieuwsflits openenen. 

 

Zie PDF (Klik HIER om de PDF te openen)