Nieuwsflits mei 2020

Beste ouders/verzorgers,


Als u hier klikt, kunt u de Nieuwsflits van de maand mei downloaden. Deze keer veel informatie over de periode tot de zomervakantie:

  • Hoe gaat het nu met de CITO-afname?
  • Krijgen de kinderen een rapport? 
  • En zijn er dan wel rapportgesprekken... of?
  • Schoolfotograaf? 
  • Enz.

Vanaf 8 juni gaan zowel de Zuidwesthoek en de Wereldwijzer weer helemaal open. Hoe we dit precies vorm gaan geven, kunnen we pas gaan bedenken wanneer we het advies van de werkgroep "Onderwijs" van Albero binnen hebben. Ik verwacht dat we jullie woensdagmiddag 3 juni meer informatie kunnen geven over de precieze invulling van de dag en dan met name over de organisatie van het brengen en halen van de kinderen.
Wat wel al bekend is, is dat de Zuidwesthoek tot de zomervakantie het gelijke-dagen-model blijft hanteren. De kinderen hebben dus van maandag t/m vrijdag les van 8.30 tot 14.00 uur. Het team en de medezeggenschapsraad waren het er over eens dat het verstandig is om zo min mogelijk breng- en haalmomenten op een dag te hebben. Daarom deze keuze.

Als u hier klikt, kunt u de poster van de PO downloaden.

Ik wens jullie veel leesplezier en een fijn, zonnig Pinksterweekend toe!


Namens de teams van de Wereldwijzer en de Zuidwesthoek,
Sandra Dekker