Groep 1 t/m 8

Op OBS de Zuidwesthoek hebben we 8 groepen. We stellen ze graag aan u voor.

 

Groep 1- 2 Kikkers en groep 1-2 Vlinders

 

In groep 1 komen de kinderen binnen als ze 4 jaar zijn. Deze groep groeit dan ook het hele jaar. Ze maken hier kennis met het basisonderwijs. Stapje voor stapje worden de regels en maniertjes aangeleerd. De juffen zorgen ervoor dat dit op spelenderwijs en met veel plezier gebeurt.

In groep 2 wordt uw kind stukje bij beetje voorbereid op het meer schoolse leren dat in groep 3 begint. Maar tegelijkertijd mag uw kind nog lekker kleuter zijn en volop spelen. De juffen hebben veel leuke voorbereidende taal- en rekenactiviteiten voor de kinderen in petto!

De lesstof van beide kleutergroepen is hetzelfde. In groep 1-2 Kikkers werken juf Marjan en juf Nienke, in groep 1-2 Vlinders juf Ingrid en juf Marga.

 

Groep 3

 

Het leren lezen, leren rekenen en leren schrijven nemen juf Ilse en juf Lisanne voor hun rekening. En wat gaat dat snel! Na een paar weken lezen de kinderen al hun eerste woordjes en u zult versteld staan wat ze met de kerstvakantie al kunnen lezen!

 

In deze groep krijgen de kinderen ook voor het eerst GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs) en HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs).

 

Groep 4

 

In groep 4 bouwen we verder op het geleerde van groep 3, alleen de vakken worden nu als

gescheiden als 'aparte vakken'. De kinderen bouwen samen met juf Marleen verder aan hun spelling, woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. Met rekenen wordt het inzicht steeds groter en wordt er ook gestart met de tafels.

 

Groep 5

 

In groep 5 bij juf Marleen en juf Joanne is het tijd voor de volgende stappen: beetje bij beetje wordt de lesstof complexer en wordt een groeiend inzicht van de kinderen verwacht bij zowel lezen als rekenen. Bovendien krijgen de kinderen vanaf groep 5 ook zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Perfect getimed, want op deze leeftijd staan kinderen steeds meer open voor de volwassen wereld. Bij juf Marleen gaan de kinderen voor het eerst een spreekbeurt houden. Spannend!

 

Groep 6

Bij juf Marga en juf Suzanne gaan de kinderen echt tot de 'grote kinderen' van de school horen. Ook in deze groep gaan ze verder met het geleerde van de voorgaande jaren. Lezen en spelling blijven ook in groep 6 heel belangrijk. 

Eind van groep 5 heeft je kind de de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt. In groep 6 komen er nog meer nullen bij! Ook wordt er een start gemaakt met de breuksommen.

Kinderen in groep 6 zijn al behoorlijk wereldwijs en ook bij de zaakvakken passeren er veel interessante onderwerpen de revue!

 

Groep 7

Dit schooljaar gaan de kinderen o.a. verder met het aanleren van allerlei leesstrategieën, zinsontleding en werkwoordspelling. Hoe zit het nou ook al weer met die -dt? Sommen maken tot 100.000 en is het begrip ‘miljoen’ geen vage aanduiding meer voor ‘heel veel’, maar een getal met zes nullen. Onder andere breuken, vermenigvuldigen met kommagetallen en deelsommen maken met rest wordt veel geoefend in groep 7. De ontdekkingstocht door deze leerstof wordt  begeleid door juf Sabrine.

 

Groep 8

Voor de kinderen in groep 8 is het een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. De kinderen krijgen een schooladvies en maken de verplichte IEP eindtoets. Ze gaan op kamp en nemen afscheid van hun oude, vertrouwde wereldje. Juf Monique begeleidt ze hierin en zorgt voor een mooie afsluiting van hun basisschooltijd!