Groep 1 t/m 8

Op OBS de Zuidwesthoek hebben we 7 groepen. We stellen ze graag aan u voor.

 

Groep 1

 

In groep 1 komen de kinderen binnen als ze 4 jaar zijn. Deze groep groeit dan ook het hele jaar. Ze maken hier kennis met het basisonderwijs. Stapje voor stapje worden de regels en maniertjes aangeleerd. Juf Nienke en juf Merel zorgen ervoor dat dit op spelenderwijs en met veel plezier gebeurt.

 

Groep 2

 

In groep 2 wordt uw kind stukje bij beetje voorbereid op het meer schoolse leren dat in groep 3 begint. Maar tegelijkertijd mag uw kind nog lekker kleuter zijn en volop spelen. Juf Ingrid en juf Marjan hebben veel leuke voorbereidende taal- en rekenactiviteiten voor de kinderen in petto!

 

Groep 3

 

Het leren lezen, leren rekenen en leren schrijven nemen juf Ilse en juf Marjan voor hun rekening. En wat gaat dat snel! Na een paar weken lezen de kinderen al hun eerste woordjes en u zult versteld staan wat ze met de kerstvakantie al kunnen lezen!

 

In deze groep krijgen de kinderen ook voor het eerst GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs) en HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs).

 

Groep 4

 

In groep 4 bouwen we verder op het geleerde van groep 3, alleen de vakken worden nu als

gescheiden als 'aparte vakken'. De kinderen bouwen samen met juf Suzanne en juf Marga verder aan hun spelling, woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. Met rekenen wordt het inzicht steeds groter en wordt er ook gestart met de tafels.

 

Groep 5

 

In groep 5 bij juf Marleen is het tijd voor de volgende stappen: beetje bij beetje wordt de lesstof complexer en wordt een groeiend inzicht van de kinderen verwacht bij zowel lezen als rekenen. Bovendien krijgen de kinderen vanaf groep 5 ook zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Perfect getimed, want op deze leeftijd staan kinderen steeds meer open voor de volwassen wereld. Bij juf Marleen gaan de kinderen voor het eerst een spreekbeurt houden. Spannend!

 

Groep 6-7

 Tussen de leerkrachten van de groepen 6-7 en 7-8 is veel onderleg zodat de kinderen van groep 7 dezelfde lesstof krijgen aangeboden.

Bij juf Sabrine en juf Marloes gaan de kinderen nu echt tot de 'grote kinderen' van de school horen. Ook in deze groep gaan ze verder met het geleerde van de voorgaande jaren. Lezen blijft ook in groep 6-7 heel belangrijk. Dit schooljaar gaan de kinderen o.a. verder met het aanleren van allerlei leesstrategieën, zinsontleding en werkwoordspelling. Hoe zit het nou ook al weer met die -dt?

 

Eind van groep 5 heeft je kind de de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt. In groep 6 en 7 komen er nog meer nullen bij: dan gaat je kind sommen maken tot 100.000 en is het begrip ‘miljoen’ geen vage aanduiding meer voor ‘heel veel’, maar een getal met zes nullen. Onder andere breuken, vermenigvuldigen met kommagetallen en deelsommen maken met rest wordt veel geoefend in groep 6 en 7.

 

Kinderen in groep 6-7 zijn al behoorlijk wereldwijs en ook bij de zaakvakken passeren er veel interessante onderwerpen de revue!

 

Groep 7-8

 

Tussen de leerkrachten van groep 6-7 en 7-8 is veel onderleg zodat de kinderen van groep 7 dezelfde lesstof krijgen aangeboden.

 

Voor de kinderen in groep 8 is het een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. De kinderen krijgen een schooladvies en maken de verplichte CITO eindtoets. Ze gaan op kamp en nemen afscheid van hun oude, vertrouwde wereldje. Juf Marleen begeleidt ze hierin en zorgt voor een mooie afsluiting van hun basisschooltijd!