Overblijven (TSO)

Tussenschoolse opvang (TSO)

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het mogelijk uw kind(eren) te laten overblijven. Hij / zij eet dan met zijn leeftijdsgroep onder begeleiding van overblijfouders.

Als uw zoon of dochter vaak overblijft, kunt u een strippenkaart kopen. Ook is het mogelijk om een enkele keer overblijf los te betalen.

 

Op dinsdagmorgen is de TSO administratie vanaf 8.15 uur aanwezig op school.

 


Overblijf strippenkaart

 

Als uw kind regelmatig overblijft kunt u een strippenkaart aanschaffen.  U kunt kiezen uit de volgende kaarten:

  • 11x overblijven        € 20.00
  • 23x overblijven        € 40.00
  • 47x overblijven        € 80.00

U kunt deze kaarten op school aanschaffen. U kunt contant betalen of per bank. Onze voorkeur gaat uit naar het betalen per bank.

U kunt het geld overmaken op rekening: NL17 INGB 0006371062 t.n.v. TSO Ouverture.

 

Als u per bank betaalt dan graag de naam van uw kind, de groep van uw kind en de gewenste strippenkaart vermelden. 

 

Een enkele keer naar de overblijf kost € 2,00. Dit kunt u op de dag zelf aan de leerkracht geven.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar: tso AT zuidwesthoek-goes DOT nl