Groep 4

In groep 4 bouwen we verder op het geleerde van groep 3, alleen de vakken worden nu gescheiden als 'aparte vakken'. De kinderen bouwen samen met juf Marga en juf Judith verder aan hun spelling, woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. Met rekenen wordt het inzicht steeds groter en wordt er ook gestart met de tafels.