Groep 4

Een kijkje in groep 4

In groep 4 zitten 23 kinderen van ongeveer 6-7 jaar oud. Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Marga voor de groep en op woensdag en donderdag juf Judith.

 

De dag start iedere morgen met een kwartier stillezen. Behalve op maandag, want dan vertellen de leerlingen wat ze in het weekend hebben meegemaakt. Daarna is er een vaste dagstructuur, waarin de cognitieve vakken eerst aan bod komen. Na het stillezen is er een uur rekenen, daarna afwisselend de vakken spelling, taal, schrijven en/of technisch lezen.

De middagen zijn grotendeels gevuld met gym, thematisch werken, Kwink, verkeer, muziek en ook het schoolzwemmen staat op donderdag ingepland in de eerste paar maanden van het schooljaar.

 

Tussen de lessen door besteden we veel aandacht aan groepsvorming, positieve omgangsvormen, samenwerken en zelfstandig werken. Er zijn groepsafspraken gemaakt en ieder kind krijgt de persoonlijke aandacht die past bij zijn of haar onderwijsbehoeften. Soms werken leerlingen dan ook buiten het klaslokaal met ondersteunend personeel, zoals een onderwijsassistent of iemand van een extern bureau op school. Uiteraard bent u daarvan dan al op de hoogte.

 

Het welbevinden van uw kind staat centraal in ons onderwijs. Daarom houden we graag nauw contact met ouders/verzorgers en zo kunnen we samen kijken wat uw kind nodig heeft.