Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kun je contact opnemen met Martha Hendriks (intern begeleider) of Sandra Dekker (directeur) via tel. 0113 270207 of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier.

Kinderen die nieuw komen in groep 1 mogen enkele weken voordat ze 4 jaar worden komen wennen. Als ouder/verzorger kun je de eerste keer meekomen, als je dat graag wil. Op deze manier kunnen je kind en jij alvast wat indrukken opdoen. De tijden waarop dit gebeurt, vinden plaats in overleg met de leerkracht.