Groep 5

Een kijkje in groep 5

Een dag in groep 5 begint met een begroeting door juf Marleen bij de deur. Vanaf 8.20 komen de kinderen binnen, zodat we de dag om 8.30 kunnen starten. Op woensdag is er een inloop waarbij ouders in de klas mogen kijken en waarbij kinderen kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. 

De dag start afwisselend met een didactische structuur, stillezen, gym of een bordsessie. 

 

Groep 5 heeft in de ochtend een rooster waarbij er dagelijks aandacht is voor rekenen, spelling en technisch lezen. In de middag staat vaak gepland thematisch aan de slag met vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, muziek en natuurlijk tekenen/ knutselen! 

Ook is er veel aandacht voor automatiseren van de tafels, klokkijken en de weetwoorden van spelling. De kinderen werken dan vaak op de chromebook om te oefenen.

 

Pauze hebben de kinderen twee keer per dag om lekker te eten en buiten te spelen. Groep 5 speelt buiten op het bovenbouw plein samen met groep 6.

 

Gym heeft groep 5 twee keer in de week op maandag en vrijdag en deze lessen worden gegeven door een vakleerkracht gym. Zwemmen start in de eerste week na de kerstvakantie in de middag op donderdag.