Groep 5

In groep 5 bij juf Marleen is het tijd voor de volgende stappen: beetje bij beetje wordt de lesstof complexer en wordt een groeiend inzicht van de kinderen verwacht bij zowel lezen als rekenen.

Bovendien krijgen de kinderen vanaf groep 5 ook zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Perfect getimed, want op deze leeftijd staan kinderen steeds meer open voor de volwassen wereld. Bij juf Marleen gaan de kinderen voor het eerst een spreekbeurt houden. Spannend!