Groep 6

Welkom in groep 6!

In groep 6 zitten 26 kinderen. Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Amber voor de
groep. Op woensdag en donderdag juf Monique.
Vanaf 8:20 uur kunnen de kinderen naar binnen komen, daar worden ze begroet door de juf.
Op het bord kunnen de kinderen zien wat er die dag op het programma staat.

 

In groep 6 starten we iedere morgen met stillezen, behalve op maandag, dan delen we onze
weekendverhalen. We hebben in onze klas een echte leeshoek waar de kinderen
omstebeurt in tweetallen in mogen lezen.
Na het lezen starten we altijd met een uur rekenen & daarna gaan we verder met spelling tot
aan de ochtendpauze. Na de eerste pauze verschilt de planning van dag tot dag. Van taal,
Engels en technisch lezen naar gym en HVO/GVO. Ook staan er dan spreekbeurten op de
planning. Dan volgt de tweede pauze. Eerst kijken we ‘overblijftv’ van Klokhuis terwijl de
lunch genuttigd wordt. Na de lunch gaan we naar buiten.

 

Tijdens de lessen door maken we veel gebruik van energizers & we proberen ook om op een
paar momenten per week bewegend leren te koppelen aan een schoolvak.
De tafels oefenen we ook aan de hand van spelletjes, waardoor we deze steeds beter
onthouden!

 

Op maandag t/m donderdagmiddag werken we thematisch. De vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur/techniek en de creatieve vakken zoals tekenen, muziek en drama
komen hier aan bod. We werken ongeveer 6-8 weken aan een thema & in het thema komen
verschillende vakken aan bod. We zijn dit schooljaar gestart met het thema ‘Red de wereld’
& zijn nu bezig met ‘Verhalen die mensen vertellen’.
Ieder thema sluiten we af, de ene keer is dit middels een tentoonstelling en een andere keer
maken we bijvoorbeeld een filmpje. In de middagen bieden we ook extra leerstof aan en zijn
we bezig met het ontwikkelen van het eigen handschrift.
Op vrijdag bestaan de middagen uit verkeer en sociale vaardigheden.