Groep 7

Welkom groep 7!

De kinderen komen via de buitendeur de klas in, waar ze worden begroet door juf Sabrine of op vrijdag door juf Monique. Ze hangen hun jas aan de kapstok en hun tas aan hun stoel en starten met stillezen, zodat ze weer belangrijke leeskilometers maken.

Op maandag starten we de dag met behulp van diverse werkvormen om de verhalen van het weekend met elkaar te delen.

 

Iedere ochtend staat voor de ochtendpauze eerst rekenen op het programma, gevolgd door taal. De kinderen zijn namelijk in de ochtend fris en alert om deze, soms toch lastige opdrachten, te maken.

Na onze pauzehap en buitenspel, zijn we dan weer opgeladen om verder te werken aan vakken als spelling, engels, verkeer en begrijpend lezen. 

In groep 7 wordt veel extra aandacht besteed aan werkwoordspelling en werken we met Close Reading voor het vak begrijpend lezen.

 

In groep 7 houden we ook van gezelligheid en kletsen met elkaar en vinden we het heel belangrijk dat iedereen zich fijn en veilig voelt in de groep. Er worden dan ook veel gesprekken gevoerd en werkvormen gehanteerd ter bevordering van het pedagogisch klimaat. Er wordt aandacht besteed aan uiteenlopende onderwerpen; onderwerpen die bij een kind van deze leeftijd horen, zoals het gedrag op en met social media, het omgaan met anderen en je veilig voelen.

 

In groep 7 gaan we ook steeds meer oefenen met het maken van huiswerk. De kinderen krijgen opbouwend steeds wat meer huiswerk dat samen met de juf in de agenda wordt ingepland. Zo bereiden we ze stap voor stap voor op het VO., want dat komt steeds dichterbij.

Maar eerst maken we er een gezellig jaar van samen in groep 7!