Groep 8

Welkom in groep 8!

De kinderen komen via de buitendeur de klas in, waar ze worden begroet door juf Danique of op vrijdag door juf Joanne. Ze hangen hun jas en tas aan de kapstok en starten (behalve op maandag) met stillezen, zodat ze weer belangrijke leeskilometers maken. Ook in groep 8 blijft het belangrijk om dit te doen.

 

Op maandag starten we de dag met een blokuur bewegingsonderwijs door meester Adam. Hier kijken de leerlingen altijd naar uit. 

Iedere andere ochtend staat voor de ochtendpauze eerst rekenen op het programma, gevolgd door spelling. De kinderen zijn namelijk in de ochtend fris en alert om deze, soms toch lastige opdrachten, te maken.

Na onze pauzehap en buitenspel, zijn we dan weer opgeladen om verder te werken aan vakken als taal, begrijpend lezen, studievaardigheden, engels en verkeer. In groep 8 wordt veel extra aandacht besteed aan werkwoordspelling en studievaardigheden. Ook werken we met Close Reading voor het vak begrijpend lezen. Bij Close Reading wordt je uitgedaagd een moeilijke tekst meerdere malen te lezen. Steeds krijgt de leerling een andere opdracht mee, waardoor je wordt uitgedaagd op verschillende manieren naar de tekst te kijken.

 

In groep 8 houden we ook van gezelligheid en kletsen met elkaar en vinden we het heel belangrijk dat iedereen zich fijn en veilig voelt in de groep. Er worden dan ook veel gesprekken gevoerd en werkvormen gehanteerd ter bevordering van het pedagogisch klimaat. Er wordt aandacht besteed aan uiteenlopende onderwerpen; onderwerpen die bij een kind van deze leeftijd horen, zoals het gedrag op en met social media, het omgaan met anderen en je veilig voelen.

 

In groep 8 gaan we ook steeds meer oefenen met het maken van huiswerk. De kinderen krijgen wekelijks een mix van leer- en maakwerk mee. Denk aan grammatica, rekenen, werkwoordspelling, Engels woordjes en topografie. In de loop van het jaar geven wij ook lessen “leren leren”. In deze lessen kijken we naar het inzetten van leerstrategieën en oefenen we met het maken van planningen. Zo bereiden we ze stap voor stap voor op het VO., want dat komt steeds dichterbij. Maar eerst maken we er een gezellig jaar van samen in groep 8!

 

Hoogtepunten in groep 8 zijn altijd het schoolkamp in september en de musical in de laatste week voordat de leerlingen de basisschool verlaten.