Plusklas

Durf jij de uitdaging aan?

 

De kinderen die een Albero-school bezoeken hebben allemaal hun eigen talenten. De

meesters en juffen spannen zichzelf ervoor in de kinderen binnen de klas en lessen de

mogelijkheid te geven om deze talenten in te zetten. Wanneer kinderen beschikken

over een hogere begaafdheid, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een zogenaamde plusklas. Alle Albero-scholen vormen onderling kleinere clusters waarin de meer-en hoger begaafde leerlingen samenkomen in zo’n plusklas. De plusklasleerkrachten komen regelmatig bij elkaar om de inhoud van de lessen af te stemmen en voor te bereiden en 1x per jaar te werken aan een project dat gezamenlijk wordt afgesloten en gepresenteerd. Op deze manier proberen we alle Albero kinderen die meer uitdaging aan kunnen, de mogelijkheid te bieden om met andere kinderen die op dit niveau functioneren te laten werken.