Onze school

Welkom op de website van OBS De Zuidwesthoek te Goes.

Hier krijgt u een eerste indruk van onze school en vindt u de juiste informatie over de Zuidwesthoek. Natuurlijk bent u van harte welkom om een bezoek te brengen aan onze school. Tot ziens!

 

De Zuidwesthoek is één van de scholen van Albero. Alberoscholen zijn Openbare en Christelijke scholen op de Bevelanden. 

 

De Zuidwesthoek is een openbare school waar kinderen zich kunnen ontplooien langs een doorgaande lijn. Ze leren met hun hoofd, hart en handen. Ieder kind mag zichzelf zijn. Ouders en kinderen ervaren rust en een veilige sfeer.

Onze school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. De Zuidwesthoek is gevestigd in de wijk Ouverture in het complex ‘De Symfonie’.  U kunt onze school vinden aan de Elvis Presleylaan op nummer 107. Gelegen aan de verkeersluwe zijde van het gebouw kijken wij uit op het speeleiland. We zijn zowel te voet, per fiets als met de auto goed bereikbaar.

 

Onze school maakt deel uit van de brede school. In hetzelfde gebouw zijn namelijk ook Hoogbegaafdheidscentrum De Wereldwijzer, de kinderdagopvang, peuterspeelzaal en de voor- en buitenschoolse opvang van Kibeo  en de CBS Prinses Beatrixschool gevestigd. De activiteiten in en rond de brede school worden door het management gecoördineerd in samenwerking met SMWO. De brede school biedt extra ontwikkelingskansen voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Uitgangspunt hierbij is steeds dat onze school zich richt op haar kerntaak: het geven van kwalitatief goed onderwijs. Kinderen kunnen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen op het gebied van hoofd (cognitieve vaardigheden), hart (sociaal-emotionele vaardigheden) en handen (creatieve vaardigheden). Onze school telt ongeveer 190 leerlingen die verdeeld zijn over 8 groepen.

 

Plezier, gezamenlijke verantwoordelijkheid, passie, gedrevenheid en respect, dat zijn onze kernwaarden.