HBC De Wereldwijzer

Hoogbegaafdheidscentrum De Wereldwijzer

HBC De Wereldwijzer is een speciale afdeling binnen OBS De Zuidwesthoek waar hoogbegaafde kinderen voltijds onderwijs op maat kunnen volgen. HBC De Wereldwijzer is gericht op de brede en diepe ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen, een categorie kinderen die zich op een andere manier ontwikkelt en een ander type onderwijs nodig heeft om tot bloei te komen. Klik hier voor de volledige missie en visie van HBC De Wereldwijzer.

Klik hier om naar de website van HBC De Wereldwijzer te gaan.