Spreekuur Jeugdverpleegkundige

Spreekuur Jeugdverpleegkundige

Als school willen we een veilige plaats zijn voor kinderen en ouders. Een plaats waar kinderen zich, in alle facetten, kunnen ontwikkelen tot wie ze zijn. Het is daarom goed dat er binnen de Brede School ruimte is voor opvang, onderwijs en zorg. Opvang verzorgd door Kibeo, onderwijs door het team van de Beatrixschool en van de Zuidwesthoek en zorg door de logopediste en de fysiotherapeut. Iedere laatste vrijdag van de maand is Naomi Palo, de jeugdverpleegkundige van de GGD, op school. 

Jeugdverpleegkundige op school/ Inloopspreekuur
Mijn naam is Naomi Palo, ik ben jeugdverpleegkundige 0 tot 12 jaar in Goes Zuid. Misschien kennen jullie mij al van het consultatiebureau of van de schoolonderzoeken. Het is belangrijk dat alle kinderen veilig en gezond opgroeien. Daarom werken school, kinderopvang en GGD samen rond de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Tot 4 jaar wordt uw kind gezien op het consultatiebureau. Als uw kind in groep 2 of groep 7 zit, wordt u met hem/haar uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij mij.

Vanaf dit schooljaar ben ik ook aanwezig voor een inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur kunt u zonder afspraak langs komen met vragen rondom de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind.

Waar en wanneer:
Voor ouders van de basisscholen (4-12 jaar):
Elke laatste vrijdag van de maand van 08.15 tot 09.15.
OBS De Zuidwesthoek (eerste deur rechts).

Voor de ouders van de kinderopvang (0-4 jaar)
Elke laatste vrijdag van de maand van 09.30 tot 10.30.
Elvis Presleylaan 105 in Goes.

Mocht u buiten het inloopspreekuur vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar Naomi
Palo: naomi.palo@ggdzeeland.nl

In deze flyer vindt u nog meer informatie.