Spreekuur Jeugdverpleegkundige

Jeugdverpleegkundige

Als school willen we een veilige plaats zijn voor kinderen en ouders. Een plaats waar kinderen zich, in alle facetten, kunnen ontwikkelen tot wie ze zijn. Het is daarom goed dat er binnen de Brede School ruimte is voor opvang, onderwijs en zorg. Opvang verzorgd door Kibeo, onderwijs door het team van de Beatrixschool en van de Zuidwesthoek en zorg door de logopediste, de fysiotherapeut en medewerkers van het CJG/SMWO?GGD.

Daarnaast worden de kinderen tijdens hun schooltijd twee maal onderzocht door de jeugdverpleegkundige van de GGD.

Jeugdverpleegkundige op school/ Inloopspreekuur
Mijn naam is Naomi Palo, ik ben jeugdverpleegkundige 0 tot 12 jaar in Goes Zuid. Misschien kennen jullie mij al van het consultatiebureau of van de schoolonderzoeken. Het is belangrijk dat alle kinderen veilig en gezond opgroeien. Daarom werken school, kinderopvang en GGD samen rond de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Tot 4 jaar wordt uw kind gezien op het consultatiebureau. Als uw kind in groep 2 of groep 7 zit, wordt u met hem/haar uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij mij.

Samen met het CJG en het SMWO houd ik per toerbeurt een inloopspreekuur. Hierover vindt U HIER meer informatie.

Mocht u buiten het inloopspreekuur vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar Naomi
Palo: naomi.palo@ggdzeeland.nl

In deze flyer vindt u nog meer informatie.