Aanmelden

We zijn blij dat u het vertrouwen heeft dat uw kind bij ons een fijne en mooie schoolloopbaan tegemoet kan gaan.

 

Als u hier klikt, kunt u het inschrijfformulier downloaden.

 

Het hele schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kan men contact opnemen met de directeur van de school. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek en krijgen een rondleiding door de school en maken dan ook kennis met de leerkracht. Als de ouders besluiten voor de school te kiezen, maken zij een afspraak over het tijdstip waarop hun kind(eren) voor de eerste schooldag in hun nieuwe klas zullen komen voor een kennismaking. Bij inschrijving van leerlingen moet de school de beschikking hebben over het Burgerservicenummer en de ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht. Dit wordt verwerkt in de leerlingenadministratie en conform de wetgeving doorgegeven aan BRON (Basisregistratie Onderwijs).