Voor ouders

Op OBS de Zuidwesthoek zijn ouders erg belangrijk. We vinden het noodzakelijk en fijn om u te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind(eren). Ook kunnen we samenwerken op verschillende manieren zoals: deelname als ouderraadslid (OR), als klassenouders, als hulpouder bij de verschillende activiteiten in en rondom de school. Samen maken we er een mooie basisschooltijd van!