Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij erg belangrijk. Wij willen als scholen ouders heldere informatie geven. Verder vinden wij het belangrijk dat ouders weten dat ze bij bijzonderheden altijd terecht kunnen op onze scholen. Wij willen graag dat de ouders zich betrokken voelen. Het is immers uw kind dat wij onderwijs bieden. Als het kan, maken we graag gebruik van de deskundigheid van ouders. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van computers, beheer van gebouwen, onderhoudswerkzaamheden of de hulp bij creatieve vakken. Maar ook bij extra informatie aan de leerkracht over uw kind tijdens de omgekeerde rapportgesprekken.