Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en houdt zich bezig met activiteiten binnen de school zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, projecten, sportactiviteiten, enz. Dit alles gebeurt in overleg met het team. Om de activiteiten tot een succes te maken, wordt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld mede op basis van het aantal activiteiten, welke worden georganiseerd. De MR stelt jaarlijks in één van haar vergaderingen de hoogte van de ouderbijdragen vast.