Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en houdt zich bezig met activiteiten binnen de school zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, projecten, sportactiviteiten, enz. Dit alles gebeurt in overleg met het team en heeft als doel de kinderen van de Zuidwesthoek een leuke tijd te geven. Om de activiteiten tot een succes te maken, wordt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld mede op basis van het aantal activiteiten, welke worden georganiseerd. De MR stelt jaarlijks in één van haar vergaderingen de hoogte van de ouderbijdragen vast. 

 

Per klas is één ouder uit de Ouderraad aangewezen als klassenouder. De klassenouder is het vaste aanspreekpunt voor de juf als er iets geregeld moet worden. De klassenouder probeert ook zoveel mogelijk andere ouders te betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. Vele handen maken immers licht werk en meehelpen op school is daarnaast ook gewoon gezellig.

 

Heb je vragen aan de Ouderraad of de klassenouder van een van de groepen of vind je het leuk om te helpen bij een activiteit? Schroom dan niet en neem contact met ons op! Dat kan ook via ons e-mailadres orzuidwesthoek@outlook.com.