Protocol Schorsing en Verwijdering

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen van school worden gestuurd, voor een korte tijd ( een schorsing genaamd) of voorgoed (een verwijdering genaamd). De beslissing over schorsing/verwijdering wordt genomen door het College van Bestuur. De werkwijze rondom een schorsing/verwijdering vindt u in het protocol van Albero.