Protocollen en formulieren

Onze site bevat veel informatie, maar een aantal documenten zijn handig om te kunnen downloaden.

 

Schoolgids OBS De Zuidwesthoek 2022-2023

Als u HIER klikt, kunt u de schoolgids van onze school te downloaden.

 

Jaarplanner 2022-2023

De ouders van onze school krijgen via Parro elk jaar de planner. Hierin staan de vakanties, maar ook de leuke activiteiten.

 

Inschrijfformulier

 

Als u hier klikt, kunt u het inschrijfformulier van onze school downloaden.

  

Aanvraag verlof

Als u HIER klikt, kunt u het aanvraagformulier voor verlof downloaden. 

 

Voor meer informatie over het aanvragen van verlof kunt u terecht op de websites van de Gemeente Goes (Leerplicht / RMC-loket) en/of Leren in Zeeland

 

Anti-pestprotocol OBS De Zuidwesthoek en HBC De Wereldwijzer

 

Als u hier klikt, kunt u ons anti-pestprotocol downloaden.