Schoolfonds

Ouderbijdrage

Elke school ontvangt van het Rijk een bepaald bedrag per leerling t.b.v. de kosten van leermiddelen en materialen. Daarnaast worden er in de loop van een schooljaar nog veel andere kosten gemaakt, zoals  voor Sinterklaas, het Kerstfeest, Pasen, de schoolreis en het schoolkamp, het voorleesontbijt, inschrijfgeld en consumpties tijdens de sporttoernooien, het eindfeest en de afscheidsavond van groep acht. Daarnaast brengt de aanschaf van sommige extra materialen ook kosten met zich mee. Daar is het schoolfonds voor!

Het schoolfonds wordt gevormd uit vrijwillige bijdragen van ouders. Zonder uw bijdrage zijn de activiteiten niet mogelijk. Ook dit cursusjaar wordt u verzocht om een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. 

Deze ouderbijdrage kan in twee delen betaald worden:

Eén deel voor vieringen en activiteiten, één deel voor schoolreis en schoolkamp. De bedragen voor schooljaar 2021 - 2022 zijn als volgt:

 

  • Vieringen en activiteiten: voor alle kinderen € 22,50
  • Schoolreis voor de kinderen van groep 1 en 2 € 25,00
  • Schoolreis voor de kinderen van groep 3 tot en met 7 € 35,00
  • De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 is € 60,00

 

U wordt vriendelijk verzocht om het schoolfonds uiterlijk 1 januari 2022 over te maken op: rekeningnummer NL 24 INGB 0000 7011 89 (ING BANK) t.n.v.  Ouderraad OBS De Zuidwesthoek onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en).

 

Eventuele vragen over de betaling kunt u stellen via het e-mailadres: orzuidwesthoek AT outlook DOT com  Bij voorbaat onze hartelijke dank!