Schoolfonds

Ouderbijdrage

 

Elke school ontvangt van het Rijk een bepaald bedrag per leerling t.b.v. de kosten van leermiddelen en materialen. Daarnaast worden er in de loop van een schooljaar nog veel andere kosten gemaakt, zoals  voor Sinterklaas, het Kerstfeest, Pasen, het voorleesontbijt, inschrijfgeld en consumpties tijdens de sporttoernooien, het eindfeest en de afscheidsavond van groep acht. Bovendien brengt de aanschaf van sommige extra materialen ook kosten met zich mee. Daar is het schoolfonds voor! Het schoolfonds wordt gevormd uit vrijwillige bijdragen van ouders. Zonder uw bijdrage zijn de activiteiten niet mogelijk. Ook dit cursusjaar wordt u verzocht om een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. Deze bijdrage betreft € 22,50 per kind.

 

Schoolreis/kamp

 

Tijdens het schooljaar gaan de kinderen van groep 1 tot en met 7 op schoolreis en de kinderen van groep 8 op schoolkamp. De schoolreis en het schoolkamp worden betaald uit een verplichte bijdrage.  Voor de schoolreis is deze bijdrage:

 

  • Voor de kinderen van groep 1 en 2 € 25,00
  • Voor de kinderen van groep 3 tot en met 7 € 35,00
  • De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 is € 75,00.

 

U wordt vriendelijk verzocht om het schoolfonds uiterlijk 1 december 2018 over te maken op: rekeningnummer NL 24 INGB 0000 7011 89 (ING BANK) t.n.v.  Ouderraad OBS De Zuidwesthoek onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en).

 

Eventuele vragen over de betaling kunt u stellen via het e-mailadres: orzuidwesthoek AT outlook DOT com  Bij voorbaat onze hartelijke dank!