Ziekte en verzuim

Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, dan kunt u voor schooltijd bellen met: 0113-270207. Zo weet de leerkracht wie er die dag allemaal aanwezig is. U kunt de absentie ook doorgeven via Parro.

 

De wet bepaalt wanneer een leerling niet naar school hoeft. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de school gesloten is, de leerling ziek is, de leerling geschorst is of wanneer godsdienstplichten vervuld moeten worden.

 

Soms zijn er andere dagen dat u uw kind thuis wilt houden. Bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk, overlijden, ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad of bij gezinsuitbreiding. Uw kind krijgt geen vrij bij sportevenementen, tentoonstellingen, pretparken, concerten e.d. buiten schoolverband.

 

Voor verlof buiten de schoolvakanties om kunt u contact opnemen met onze directeur Sandra Dekker: 0113-270207 of s.dekker@alberoscholen.nl

 

Formulier aanvraag verlof:

 

Als u hier klikt, kunt u het aanvraagformulier voor verlof downloaden. (Word versie)

 

Als u hier klikt, kunt u het aanvraagformulier voor verlof downloaden. (PDF versie)

 

Voor meer informatie over het aanvragen van verlof kunt u terecht op de websites van de Gemeente Goes (Leerplicht / RMC-loket) en/of Leren in Zeeland